ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kazus nr 3 (6) Odwołanie

niedziela, 15 marca 2015 02:17

Kazus nr 3 (6) Odwołanie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała nowe kazusy na egzamin pisemny na doradcę podatkowego. M.in. wśród nowych zadań znalazł się kazus dotyczący kosztu uzyskania przychodu ze zbycia długu (w wartości brutto).

XYZ Spółka z o. o. w 2012 r. poniosła stratę w kwocie 12300 zł z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności z tytułu umów sprzedaży towarów handlowych, a przysługujących jej wobec ABC S.A. Spółka XYZ zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym podatkiem od towarów i usług (10000 zł + 2300 zł VAT). Organ podatkowy prowadząc postępowanie podatkowe zakwestionował zaliczenie straty do kosztów uzyskania przychodów, twierdząc, że Spółka jest ewentualnie uprawniona do zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodów, ale bez uwzględniania podatku od towarów i usług, a więc w kwocie 10000 zł, gdyż ten podatek jest rozliczany według odrębnych zasad, określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia 4 marca 2013 r., doręczoną Spółce w dniu 8 marca 2013 r., organ podatkowy I instancji określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. kwestionując zaliczenie straty z tytułu zbycia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
Proszę sporządzić odwołanie, działając jako pełnomocnik Spółki -doradca podatkowy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo rozwiązać ten kazus, wykup subskrypcję miesięczną za 99 zł...


powrót Varia Kazus nr 3 (6) Odwołanie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________