ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Zastaw skarbowy w 2011

poniedziałek, 23 sierpnia 2010 11:07

Zastaw skarbowy w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje uprawnienie zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w formie zastawu skarbowego.

Zastawem skarbowym mogą być obciążone wszystkie będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej - w roku podatkowym 2011 - 11.500 zł (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 §1 ustawy - Ordynacja podatkowa, M.P. nr 59, poz. 781).

Z tym, że zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

 

powrót Varia Zastaw skarbowy w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________