ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Wnioski o wpis do Ewidencji Działalności będzie można składać bez bezpiecznego podpisu

środa, 27 października 2010 11:29

Wnioski o wpis do Ewidencji Działalności będzie można składać bez bezpiecznego podpisu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym projektowane są zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Niektóre bardzo korzystne dla podatników.

 

Proponowane są między innymi następujące zmiany:

- wprowadzenie do ustawy przesłanki wykreślenia z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono zakaz wykonywania zawodu (dotyczy np. indywidualnych praktyk lekarskich),
- wprowadzenie możliwości składania wniosków do CEIDG w inny sposób niż za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, takich jak np. zaufany profil na platformie ePUAP,
- doprecyzowanie zobowiązania organów do wpisywania do CEIDG informacji o przedsiębiorcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Dodatkowo proponuje się, aby poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca mógł dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT.

powrót Varia Wnioski o wpis do Ewidencji Działalności będzie można składać bez bezpiecznego podpisu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________