ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: CIT8
Varia

W dniu 26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która trafiła już do podpisu prezydenta. Ustawa ta wprowadza generalną zasadę przekazywania administracji podatkowej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druki papierowe wyjdą zupełnie z użycia. Podatnik, który w 2015 r. będzie chciał wypełnić deklarację papierową (dopuszczono nieliczne wyjątki) będzie musiał ją pobrać ze strony urzędu skarbowego i wydrukować we własnym zakresie.

Opublikowane w Inne
powrót Varia Artykuły w etykietach: CIT8

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________