ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: edeklaracje
Varia

W dniu 26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która trafiła już do podpisu prezydenta. Ustawa ta wprowadza generalną zasadę przekazywania administracji podatkowej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druki papierowe wyjdą zupełnie z użycia. Podatnik, który w 2015 r. będzie chciał wypełnić deklarację papierową (dopuszczono nieliczne wyjątki) będzie musiał ją pobrać ze strony urzędu skarbowego i wydrukować we własnym zakresie.

Opublikowane w Inne

Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się, m.in. podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28). Można to zrobić także w wersji elektronicznej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 19 września 2011 14:49

e-deklaracje dla akcyzy i podatku od gier

Od dnia 1 października 2011 r., w ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (System ZEFIR), wprowadzona zostanie możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji dla podatku od gier.

Opublikowane w Inne
środa, 06 kwietnia 2011 14:31

Komunikat MF w sprawie e-PIT

Ministerstwo Finansów prosi podatników o zachowanie szczególnej ostrożności przy używaniu programów firm zewnętrznych do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Stwierdzono bowiem przypadki, w których komercyjne oprogramowanie błędnie przekazuje zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów.
W tych przypadkach otrzymane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z systemu testowego nie oznacza przyjęcia zeznania do urzędu i nie jest traktowane przez organy podatkowe jako przyjęcie dokumentu do rozliczenia.
Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Varia Artykuły w etykietach: edeklaracje

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________