ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: gus
Varia
sobota, 22 października 2011 10:54

Zakończenie działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:29

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:45

Podejmujesz działalność gospodarczą? Przeczytaj!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Niezbędne linki
środa, 27 października 2010 10:26

Regon na stronach GUS wystarczy!

Na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego, projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw proponuje nadanie informacjom z rejestru REGON zamieszczanym na stronie internetowej GUS waloru prawnego.

Dzięki temu żądanie zaświadczeń przez inne podmioty stanie się bezprzedmiotowe. Zmiana zacznie obowiązywać w 2011 r.

Opublikowane w Inne
powrót Varia Artykuły w etykietach: gus

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________