ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: lokal mieszkalny
Varia

Powstał projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Jeśli Sejm uchwali tę ustawę, już od 2014 r. będzie można uzyskać kredyt w specjalnym banku (kasie oszczędnościowo-budowlanej) na własne cele mieszkaniowe.

Kasy będą zajmować się wyłącznie przyjmowaniem na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych i udzielaniu im kredytów na cele mieszkaniowe.

Opublikowane w Inne

W przypadku zbycia nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) dzięki możliwości odliczenia wydatków na określone cele mieszkaniowe, dochody ze sprzedaży będą zwolnione z podatku dochodowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 12 marca 2013 15:35

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest majątkowym prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

Opublikowane w Inne
wtorek, 12 lutego 2013 14:08

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięcioletniego okresu powoduje, w opinii resortu finansów, powstanie przychodu z odpłatnego zbycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 21 stycznia 2013 15:18

Wybór formy opodatkowania na 2013 w przypadku najmu

Dziś upływa termin dla wybór formy opodatkowania w stosunku do dochodów uzyskiwanych z najmu lokali. Najem lokalu można rozliczyć albo w ramach działalności gospodarczej, albo jako odrębny przychód opodatkowany ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy zaliczki na utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządzanie oraz na pokrycie kosztów mediów, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, wchodzących w skład tej wspólnoty, stanowią jej dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zakup na kredyt lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu nie jest tym samym co zakup mieszkania w budynku nowo wybudowanym i nie daje prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Orzekł w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1486/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie umowy o dożywocie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 września 2011 r. nie sposób stwierdzić, że wraz z uzyskaniem statusu dożywotnika wynikającym ze zbycia nieruchomości w oparciu o stosowną umowę zbywca osiąga przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (I SA/Gl 384/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 14 listopada 2011 11:57

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Stawka VAT

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej od dnia 1 stycznia 2011 r. należy opodatkować 23% VAT.

Minister Finansów uważa, że obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% nie przysługuje czynnościom montażu stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych nawet gdy dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.

Opublikowane w VAT
środa, 28 września 2011 15:15

Usługa montażu stolarki otworowej ALU i PCV

Pod pewnymi warunkami usługa montażu stolarki otworowej ALU i PCV w domu pomocy społecznej może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT (interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu).

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Varia Artykuły w etykietach: lokal mieszkalny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________