ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: sprawozdanie finansowe
Varia

Nawet jednostki, które nie stosują ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg, muszą złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Opublikowane w Rachunkowość

Od dnia 1 stycznia 2015 r. czyn polegający na 2015 r. nie przekazaniu w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, będzie stanowił wykroczenie skarbowe.

Opublikowane w Inne

Aż 96% całego sektora przedsiębiorstw w Polsce według GUS to tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe prowadzi 6,6% mikroprzedsiębiorstw.

Opublikowane w Rachunkowość

Podmioty odpowiedzialne za złożenie do sądu gospodarczego i urzędu skarbowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu z badania przez biegłego rewidenta będą mogły zostać ukarane za wykroczenie skarbowe grzywną.

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 14 listopada 2011 09:05

Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza zmiany uwalniające przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe od niektórych uciążliwych obowiązków. Zmiany polegają na zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań finansowych dla niektórych podmiotów.

Opublikowane w Rachunkowość

Niektóre spółdzielnie mają prawo prowadzić ewidencję uproszczoną. W piśmie z dnia 28 lipca 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie objęcia spółdzielni prawem do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej.

Opublikowane w Rachunkowość
piątek, 04 marca 2011 18:09

Zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz zmianę niektórych innych ustaw. Nowelizacja ogranicza dokumentacyjne i sprawozdawcze obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Opublikowane w Rachunkowość
sobota, 04 grudnia 2010 13:07

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Sprawdź, jakie obowiązki ma kierownik jednostki w związku z zamknięciem roku obrotowego 2010.

Opublikowane w Rachunkowość
piątek, 03 grudnia 2010 11:45

Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Jednym z etapów zamknięcia roku obrotowego 2010, jest wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, w jakich terminach musi nastąpić.

Opublikowane w Rachunkowość
środa, 01 grudnia 2010 11:33

Zamknięcie roku 2010

Zamknięcie roku obrotowego 2010, sprawdź jakie są główne etapy prac.

Opublikowane w Rachunkowość
powrót Varia Artykuły w etykietach: sprawozdanie finansowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________