ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: umowa dozywocia
Varia
piątek, 24 października 2014 06:56

Odwrócony kredyt hipoteczny

Sejm uchwalił w dniu 23 października 2014 r. ostateczne brzmienie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Teraz ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Opublikowane w Inne
wtorek, 12 lutego 2013 14:08

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięcioletniego okresu powoduje, w opinii resortu finansów, powstanie przychodu z odpłatnego zbycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W sytuacji zbycia mieszkania i gruntu w drodze umowy o dożywocie występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 735/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Uwaga na zawierane umowy tzw. hipoteki odwróconej! Okazuje się, że nie w każdym przypadku staną się one źródłem korzyści dla właścicieli mieszkań i domów, którzy chcą mieć wyższe dochody w okresie emerytury i renty. Korzyść z zawarcia takiej umowy hipoteki jest odwrócona.

Opublikowane w Inne

Czy przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie umowy o dożywocie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 września 2011 r. nie sposób stwierdzić, że wraz z uzyskaniem statusu dożywotnika wynikającym ze zbycia nieruchomości w oparciu o stosowną umowę zbywca osiąga przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (I SA/Gl 384/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jak rozliczyć podatkowo koszty zawartej umowy dożywocia.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 14 stycznia 2011 17:20

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Umowy o dożywocie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są źródłem przychodu według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowy takie mają charakter losowy, zatem nie można wycenić wartości świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Na podstawie umowy o dożywocie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, a uzyskany w wyniku tej czynności prawnej przychód podlega rozpoznaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wyjaśnił Minister Finansów w piśmie z dnia 13 października 2010 r. na temat zbycie nieruchomości (jej części bądź udziału w nieruchomości) na podstawie umowy o dożywocie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Varia Artykuły w etykietach: umowa dozywocia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________