ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Artykuły w etykietach: wspólnota mieszkaniowa
Varia

Możliwość wystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodna z Konstytucją.

Opublikowane w Inne

Sprawdź, czy drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy zaliczki na utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządzanie oraz na pokrycie kosztów mediów, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, wchodzących w skład tej wspólnoty, stanowią jej dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy lokaty typu overnight od czasowo wolnych środków finansowych są zwolnione z podatku dochodowego w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużywając te wyroby po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Opublikowane w Akcyza

Usługi dostawy wody, ogrzewania, wywozu śmieci i szamba przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz wspólnot mieszkaniowych nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2011 r. (I FSK 154/11).

Opublikowane w VAT

Zwolnione z podatku są czynności wykonane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali mieszkalnych.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 15:17

Faktury wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe

Czynni podatnicy VAT są obowiązani dokumentować całą sprzedaż fakturami VAT. Sprawdź, jak jest w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 15:17

Ewidencje wspólnoty mieszkaniowej

Sprawdź, jakiego rodzaju ewidencje musi prowadzić wspólnota mieszkaniowa dla potrzeb podatku VAT oraz od kiedy musi ewidencjonować obrót i kwoty podatku za pomocą kasy fiskalnej.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 15:18

Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest on związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Varia Artykuły w etykietach: wspólnota mieszkaniowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________