ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

ZUS przypomina, że tylko samozatrudnieni mają tylko trzy miesiące na wniosek o abolicję dotyczącą składek na ubezpieczenia społeczne. Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Termin ten upłynie w dniu 15 stycznia 2015 r.

Pytanie: Pracodawca otrzymał pracownicy zwolnienie lekarskie, pracownica oświadczyła, że nie wróci do pracy gdyż jest w ciąży.

Jak rozliczyć koszty wynagrodzenia na ostatni miesiąc roku oraz ZUS za czas choroby za ten okres, jeżeli pracownica chce zwrócić nienależnie wypłacone wynagrodzenie za dwa ostatnie dni 2013 r.?

czwartek, 30 października 2014 16:15

Składki na ubezpieczenia społeczne do umów zlecenia w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 23 października 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy istotnie zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia.

Pytanie: Czy do czasu pracy można zaliczyć kurs podnoszenia kwalifikacji zawodowych z obsługi komputera?

Kurs odbywa się w soboty i niedziele, ale za zgodą pracodawcy, pokrywającego koszty tego kursu. Czy pracownikowi przysługuje wolne za te dni?

piątek, 24 października 2014 06:39

Dodatek za każdą godzinę pracy w dniu wolnym, jak w niedzielę

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sejm zajmie się ustawą nowelizującą Kodeks pracy,a dotyczącą wprowadzenia możliwości otrzymania przez pracownika dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy w tej samej wysokości, jak obecnie w przypadku pracy w niedzielę.

czwartek, 23 października 2014 15:14

Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 23 października 2014 r. uchwalono zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Strona 2 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________