ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

poniedziałek, 30 sierpnia 2010 10:01

30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 września 2010 r. kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 959,40 zł.

poniedziałek, 30 sierpnia 2010 09:45

70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź kwoty zmniejszające lub zawieszające prawo do emerytury w 2010 r.

poniedziałek, 30 sierpnia 2010 09:41

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6.395,70 zł.

poniedziałek, 30 sierpnia 2010 09:35

Wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2010 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2010 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. nie przekracza 100% i wynosi 98,6%.

środa, 11 sierpnia 2010 09:57

Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe daje możliwość umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne kobietom, które prowadząc własną działalność gospodarczą korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Wnioski o umorzenie można składać jedynie do dnia 1 września 2010 r.

Strona 29 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________