ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

środa, 29 maja 2013 13:36

Stosowanie weksli w stosunkach pracy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym zakresie należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.

wtorek, 21 maja 2013 13:47

Bezrobotny może się rejestrować przez Internet

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 27 maja 2013 r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą się zarejestrować w urzędzie pracy przez Internet. Taką możliwość wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299).

środa, 15 maja 2013 11:39

Wypłata renty socjalnej od czerwca do sierpnia 2013

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od 1 dnia czerwca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2.618,10 zł. To o 34,80 zł więcej niż w maju. Renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2.618,10 zł.

czwartek, 09 maja 2013 11:28

Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Z dniem 1 czerwca 2013 r. wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Emeryci i renciści będą mogli zarobić więcej nie tracąc prawa do wypłaty świadczeń.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe stawki odszkodowań z tytuły wypadków przy pracy lub choroby zawodowej.

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami od ręki, czyli w ciągu góra 15 minut.

Strona 4 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________