ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

czwartek, 21 lutego 2013 13:29

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 marca 2013 r. obowiązuje nowa wysokość kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

piątek, 15 lutego 2013 14:33

Nowe diety krajowe i zagraniczne

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość nowych diet krajowych i zagranicznych.

Pracownikowi z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Gdy koniec terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Zaświadczenie dostarczone w najbliższy następny dzień roboczy uznaje się za dostarczone w terminie.

Sprawdź, czy sobota stanowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym, jeżeli ostatnim dniem okresu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę był piątek, a następną umowę o pracę zawarto dopiero na okres od poniedziałku.

Sprawdź ile musi wynosić składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2013 r.

Strona 5 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________