ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

piątek, 04 lutego 2011 15:37

Egzekucja ze świadczeń emerytalnych i rentowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Tzw. kwota wolna od potrąceń, która określa część świadczenia, która nie podlega egzekucji (potrąceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty i w zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2012 r., styczniu i lutym 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych, wzrośnie podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

ZUS wydał komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. dotyczącego zawieszania emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy.

poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:47

Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Dotyczy on zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. i przedłuża na 2013 r. rozwiązania w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

środa, 14 listopada 2012 18:01

Prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny (K 2/12).

środa, 14 listopada 2012 17:44

Należy się wolne za święta wypadające w sobotę

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla pracowników wyrok w sprawie dotyczącej zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy (K 27/11). Jeśli święto przypada w dzień wolny, pracownikowi należy się dzień wolny od pracy. Zdaniem TK kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

Strona 7 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________