ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

wtorek, 02 października 2012 09:54

Gdy święto przypada na dzień wolny od pracy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy (K 27/11). Trybunał orzekł, że kwestionowany przez wnioskodawcę przepis narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

wtorek, 25 września 2012 08:42

Diety za podróże służbowe wzrosną, ale dopiero od 2013

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Najprawdopodobniej dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. wzrośnie wysokość diet krajowych i zagranicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny, 4 już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

wtorek, 18 września 2012 15:42

Składki ZUS można płacić online

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z PKO Bankiem Polskim szeroki wachlarz e-usług świadczonych przez ZUS wzbogacił się o ważną funkcjonalność.

Została ogłoszona miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. (obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. (M.P. z 2012, poz. 662).

poniedziałek, 17 września 2012 19:27

Najniższa płaca w 2013 już ogłoszona

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1026 ogłoszono rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. wydane przez Radę Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

piątek, 14 września 2012 09:13

Wzrost płacy minimalnej od 2013

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Już przesądzone, płaca minimalna w 2013 r. wyniesie 1.600 zł.

Strona 8 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________