ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy
ZUS i Prawo pracy

sobota, 14 lipca 2012 12:34

Zmienią się wysokości zasiłku rodzinnego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ostateczna decyzja w sprawie wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych, jakie będą obowiązywały od 1 listopada 2012 r., będzie ogłoszona do dnia 15 sierpnia 2012 r. Tak wskazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5323/12).

Niektóre wadliwe zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostaną zmienione. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zakresem niezbędnych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Służba wojskowa jest samodzielnym tytułem do ubezpieczenia, niezależnym od stosunku pracowniczego. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piżmie z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5318/12).

W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (SPS-023-5235/12) poinformowało o planowanych zmian w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

W dniu 11 lipca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz. 790). Podwyższa ono kwotę bazową wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 września 2012 r.

poniedziałek, 09 lipca 2012 12:50

Miesięczne premie uznaniowe a choroba pracownika

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy dłuższy czas zwolnienia pracownika z tytułu niezdolności do pracy wpływa na wymiar składek na ubezpieczenia społeczne?

Strona 10 z 29
powrót ZUS i Prawo pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________