ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga! Od 2012 zmiany w zasadach przyznawania becikowego

niedziela, 27 listopada 2011 14:36

Uwaga! Od 2012 zmiany w zasadach przyznawania becikowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2012 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, tj. tzw. becikowego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że od dnia 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Taki warunek wynika z przepisów art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. nr 50 poz. 301), a regulacje ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem.

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie dnia 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga! Od 2012 zmiany w zasadach przyznawania becikowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________