ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Maksymalna podstawa wymiaru składek ubezpieczenia chorobowego

sobota, 17 grudnia 2011 16:25

Maksymalna podstawa wymiaru składek ubezpieczenia chorobowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2011 r. wynosiło 3.416 zł. Stąd znana jest już maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2011 r., styczniu i lutym 2012 r.

Nie może ona przekraczać miesięcznie 8.540 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. nr 103, poz. 1042) - przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2011 r. wynosiło 3.416 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2011 r., styczniu i lutym 2012 r. dla:

 

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
  • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8.540 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.).

powrót ZUS i Prawo pracy Maksymalna podstawa wymiaru składek ubezpieczenia chorobowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________