ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012

czwartek, 19 stycznia 2012 22:29

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2012 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2012 r. wyniesie 254,55 zł. Dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to 2.828,31 zł. Sładka zdrowotna w wysokości 254,55 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2828,31 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3.771,08 zł.

 

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

powrót ZUS i Prawo pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________