poniedziałek, 26 marca 2012 15:11

Zmiana stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmienia się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od 1 kwietnia 2012 r. będą obowiązywały nowe wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Tym samym, płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości tej stopy, przed sporządzeniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2012 r. (pierwszy miesiąc nowego roku składkowego), powinni ustalić jej wysokość.

Zrobią to na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2012 r., tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 285).

Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w roku składkowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. wysokość stopy procentowej składki dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek nie podlegających wpisowi do rejestru REGON będzie wynosiła 1,93% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na ww. rok składkowy dla grup działalności).

Zespół Ekspertax

Ostatnie od Zespół Ekspertax

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

W górę