ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy W 2013 wzrost minimalnego wynagrodzenia

niedziela, 20 maja 2012 12:22

W 2013 wzrost minimalnego wynagrodzenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Płaca minimalna w przyszłym roku powinna wzrosnąć do 1.600 zł. Obowiązkowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Według przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie to jest negocjowane w Komisji Trójstronnej i następnie przyjmowane przez rząd. Jeżeli strony do 15 lipca nie dojdą do porozumienia, rząd określa płacę minimalną w rozporządzeniu, które musi wydać do 15 września.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679). Zgodnie z art. 5 ustawy, kwota ta spełnia odpowiednie warunki przewidziane tym przepisem:

  • zwiększenie o prognozowany na 2013 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2013 r.,
  • zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym, a prognozowanym wzrostem cen.

Dodatkowo przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się także różnicę między prognozowaną a rzeczywistą inflacją w poprzednim roku. Z uwagi na prognozowaną w 2013 r. inflację (niecałe 3%) oraz prognozowany wzrost PKB (blisko 3%), wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć z 1.500 zł do 1.600 zł.

Wzrost płac szybszy od wzrostu produktywności pogorszyłby konkurencyjność polskich firm i zniechęcał do zwiększania zatrudnienia. Jeżeli chcemy zwiększyć dochody osób o najniższych kwalifikacjach, a jednocześnie nie chcemy zniechęcić pracodawców do ich zatrudniania, powinniśmy zmniejszyć obciążenie najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Koszt pracownika pozostanie na dotychczasowym poziomie, a jego dochód netto wzrośnie, uważa PKPP Lewiatan.

powrót ZUS i Prawo pracy W 2013 wzrost minimalnego wynagrodzenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________