ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wpłata w terminie daje prawo do zasiłku chorobowego

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:49

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wpłata w terminie daje prawo do zasiłku chorobowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nawet jednodniowe opóźnienie we wpłacie składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pozbawia prawa do zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Tak uznał w wyroku z dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy (I UK 408/11).

Przedsiębiorca dobrowolnie wpłacał skłądki na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zachorował i był niezdolny do pracy przez dwa miesiące. Jednakże  składkę na ubezpieczenie chorobowe opłacił 1 dzień po termine, w dniu 11 kwietnia 2008 r., zamiast 10 kwietnia. Natomiast należność za kwiecień zapłacił w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których nie chorował.

ZUS poinformował ubezpieczonego o opóźnieniu i o możliwości ubiegania się o przywrócenie terminu do opłacenia składki chorobowej. Przedsiebiorca mógł skorzystać z takiego wniosku co skutkowałoby terminowym na opłaceniem składki za marzec 2008 r. i brakiem przerwy w ubezpieczeniu. Jednak nie wystąpił do ZUS z wnioskiem, stąd ZUS odmówił mu wypłaty zasiłku za cały okres niezdolności do pracy.

Ubezpieczony wniósł sprawę przeciwko ZUS do sądu jednakże sąd nie uuwzglednił jego roszcenia. Sąd wskazał, że ubezpieczony nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z uwagi na opóźnienie w opłacaniu składki na ubezpieczenie chorobowe za marzec 2008 r. ponieważ nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu.

Ostatecznie sprawą zajął się Sąd Najwyzszy, który wskazał, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej. A za taką uznaje się tę, która terminowo opłaca składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ przedsiębiorca nie spełnił tego warunku, terminem opłacania składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest 10 dzień kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, stąd zgodnie z z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należność zostanie opłacona po terminie lub w niepełnej wysokości.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że ww. ustawa nie określa, jakie opóźnienie skutkuje ustaniem tych ubezpieczeń, zatem nawet jednodniowe przekroczenie terminu powoduje, że uprawnienia ustają z mocy ustawy.

powrót ZUS i Prawo pracy Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wpłata w terminie daje prawo do zasiłku chorobowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________