ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Najniższa płaca w 2013 już ogłoszona

poniedziałek, 17 września 2012 19:27

Najniższa płaca w 2013 już ogłoszona

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1026 ogłoszono rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. wydane przez Radę Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wyniesie 1600 zł. To o 100 zł więcej niż w 2012 r.

Od minimalnego wynagrodzenia zależy, m.in.: wysokość dodatku za pracę w nocy a także odpraw z tytułu zwolnień grupowych, minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem, minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju, minimalnej podstawy wymiaru zasiłków, kwoty wolnej od potrąceń, kosztów zatrudnienia, kosztów składek pracodawców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach.

powrót ZUS i Prawo pracy Najniższa płaca w 2013 już ogłoszona

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________