ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013

poniedziałek, 21 stycznia 2013 14:19

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013 r. wynosi 261,73 zł. Dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.908,13 zł.

Sładka zdrowotna w wysokości 261,73 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2908,13 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3.877,50 zł.

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (w tym rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

powrót ZUS i Prawo pracy Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________