ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Będą składki na ZUS od umów zlecenia i o dzieło?

piątek, 15 marca 2013 17:11

Będą składki na ZUS od umów zlecenia i o dzieło?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rząd zamierza oskładkować umowy zlecenia.

Projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) przewiduje.

Pomysłodawcy proponują oprócz wprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi także umów o dzieło. Jeśli członkowie rad nadzorczych otrzymujący za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenia, nie byliby ubezpieczeni z innych tytułów, przymusowo będą opłacali składki emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu pełnienia funkcji.

Zgodnie z projektem, w ciągu 5 dni od powołania członek rady nadzorczej miałby obowiązek poinformowania płatnika o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Brak informacji na ten temat byłby rozumiany jako brak innego tytułu do ubezpieczeń. Projekt przewiduje rewolucyjną zmianę przepisów regulujących zbieg tytułów do ubezpieczeń. Proponuje się rezygnację z hierarchizacji różnych tytułów i zastąpienie jej ich kumulacją.

W przypadku zbiegu ubezpieczeń z kilku tytułów składki na rzecz ZUS będą odprowadzane od każdej umowy, tak jak to ma miejsce w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Zasada od wielu lat stosowana jest w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Naturalnie projekt najpierw musi zostać przyjęty i skierowany przez Rząd do parlamentu, który musi uchwalić nowelizację.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, uważa że to dobry pomysł, aby składki na ubezpieczenia społeczne były płacone od każdej umowy zlecenia, a nie tylko pierwszej. To spowoduje, że osoby wykonujące pracę na podstawie takich umów cywilnoprawnych będą mieć w przyszłości wyższe emerytury. Ograniczy też możliwość manipulowania umowami przez pracodawców w taki sposób, aby wysokość należności na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych była jak najniższa. Jego zdaniem warte rozważenia są także inne propozycje związkowców, np. wprowadzenie obowiązku opłacania składek od uposażeń od wynagrodzeń otrzymywanych przez członków rad nadzorczych.

powrót ZUS i Prawo pracy Będą składki na ZUS od umów zlecenia i o dzieło?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________