ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga na zmiany w kapitale początkowym

środa, 18 września 2013 12:53

Uwaga na zmiany w kapitale początkowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 października 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960)  obowiązują nowe zasady ustalania wysokości kapitału początkowego.

Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli ubezpieczony wskazał do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego rok kalendarzowy, w którym pozostawał w ubezpieczeniu społecznym jedynie przez część miesięcy tego roku - kwoty podstawy wymiaru składek, za miesiące pozostawania w ubezpieczeniu, będą porównane z kwotami przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, odpowiednio do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie jak to było przed zmianą przepisów, do przeciętnego wynagrodzenia za cały rok kalendarzowy.


Zmienione przepisy będą stosowane - bez względu na przyczynę, w wyniku której nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu społecznym. Mogą to być przyczyny związane, m.in. z powołaniem do służby wojskowej, udzieleniem urlopu wychowawczego albo podjęciem lub ustaniem zatrudnienia w ciągu danego roku kalendarzowego.

Ponowne obliczenie kapitału początkowego, ustalonego  przed zmianą przepisów, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Jeżeli jednak osoba zainteresowana nie wystąpi z wnioskiem w tej sprawie - ZUS ponownie ustali wysokość kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury według nowych zasad, o ile będzie to korzystne dla emeryta. 

Osoby, które mają już obliczoną emeryturę według nowych zasad (a do podstawy jej obliczenia przyjęty był kapitał początkowy), powinny  zgłosić wniosek o ponowne  ustalenie wysokości tej emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego. W takim przypadku termin na wydanie decyzji dla organu rentowego wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku.

powrót ZUS i Prawo pracy Uwaga na zmiany w kapitale początkowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________