ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy ZUS za składkami od wszelkich umów cywilnoprawnych

piątek, 20 września 2013 12:53

ZUS za składkami od wszelkich umów cywilnoprawnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z uwag zgłoszonych przez ZUS do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika koncepcja oskładkowania wszystkich umów-zleceń.

Wszystkich, czyli inaczej niż obecnie się planuje - bez względu na osiągnięcie pułapu przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia (ale z drugiej strony przy zachowaniu górnej granicy trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej  którego składki nie są odprowadzane).

Oskładkowanie wszystkich umów-zleceń, zdaniem Prezesa ZUS, byłoby korzystne zarówno dla zleceniobiorców, gromadzących środki na przyszłą emeryturę, jak i dla zarządzanego przez ZUS  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który byłby w ten sposób zasilany dodatkowymi wpływami ze składek.

Takie rozwiązanie uprościłoby także relacje ubezpieczony - płatnik (zleceniobiorca - zleceniodawca), gdyż wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne, w których za np. błędne zsumowanie podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi płatnik.

Dodatkowo planowane jest oskładkowanie umów o dzieło.

powrót ZUS i Prawo pracy ZUS za składkami od wszelkich umów cywilnoprawnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________