ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Rosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców od 2014

poniedziałek, 16 grudnia 2013 16:32

Rosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców od 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców. Dochód zadeklarowany przez przedsiębiorcę, jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie będzie mógł być  niższy niż 2.247,60 zł.

W ustawie budżetowej przyjętej przez Sejm zakłada się, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3746 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Zatem najniższa składka:

  1. na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) wyniesie 438,73 zł,
  2. ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) wyniesie 179,81 zł,
  3. składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) wyniesie 55,07 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od dnia 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 9.365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie określona na cały rok.

Z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia, które w 2014 r. będzie wynosiło 1680 zł, wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

powrót ZUS i Prawo pracy Rosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców od 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________