TK w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób dorosłych
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy TK w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób dorosłych

czwartek, 16 października 2014 10:46

TK w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób dorosłych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.


Przepis art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu po nowelizacji z 7 grudnia 2012 r. (ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw) pozbawia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osoby sprawujące opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie osiemnastego roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej po ukończeniu 25 roku życia.

Zdaniem wnioskodawców, przepis ten narusza konstytucyjne zasady: demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa, a także obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji.

Z kolei art. 16a ust. 2-5 ww. ustawy uniemożliwia nabycie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zdolnym do pracy, a niezatrudnionym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny), poprzez wprowadzenie tzw. kryterium dochodowego.

Zasiłek opiekuńczy ma zrekompensować opiekunom niemożność uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Z prawa do tego specjalnego zasiłku opiekuńczego nie korzystają jednak wszystkie osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wprowadzono bowiem kryterium dochodowe, od spełnienia którego uzależnione jest przyznanie zasiłku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest obwarowany bardziej restrykcyjnymi zasadami jego przyznania, a jego wysokość wynosi miesięcznie 520 zł, podczas gdy świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest co miesiąc w wysokości 620 zł.

powrót ZUS i Prawo pracy TK w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób dorosłych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________