ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Sejm uchwalił składki emerytalne i rentowe od wszytkich umów zlecenia

czwartek, 23 października 2014 14:58

Sejm uchwalił składki emerytalne i rentowe od wszytkich umów zlecenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm przyjął w dniu 23 października 2014 r. nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy oskładkowują wszystkie umów zlecenia a także członków rad nadzorczych bez względu na inne tytuły do ubezpieczeń społecznych już od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. W 2014 r. wynosi ona 1.680 zł.

Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty.

Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Następnie ustawa trafi do Senatu.

powrót ZUS i Prawo pracy Sejm uchwalił składki emerytalne i rentowe od wszytkich umów zlecenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________