ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015

czwartek, 23 października 2014 15:14

Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 23 października 2014 r. uchwalono zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Sejm przyjął w dniu 23 października 2014 r. nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Waloryzacja będzie procentowo-kwotowa. Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł. Renta socjalna wyniesie 84% zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyżka zostanie dokonana z urzędu.

Waloryzacja obejmie też emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Nowe zasady będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. O 36 zł wzrosną ponadto świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Ponadto ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego o dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Nowelizacją zajmą się teraz senatorowie.

powrót ZUS i Prawo pracy Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________