ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe odbywający się w dniach wolnych od pracy

poniedziałek, 27 października 2014 19:59

Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe odbywający się w dniach wolnych od pracy

Napisane przez  Dorota Ryterska

Pytanie: Czy do czasu pracy można zaliczyć kurs podnoszenia kwalifikacji zawodowych z obsługi komputera?

Kurs odbywa się w soboty i niedziele, ale za zgodą pracodawcy, pokrywającego koszty tego kursu. Czy pracownikowi przysługuje wolne za te dni?

Ekspertax odpowiada: Szkolenie, kurs podnoszący kwalifikacje pracownika za zgodą (skierowaniem) pracodawcy, odbywające się w godzinach będących dla pracownika normalnymi godzinami pracy jest wliczane do czasu pracy. Kwestia udzielania rekompensaty za udział w szkoleniu lub kursie w dni wolne od pracy powinna być uregulowana regulaminem przez pracodawcę oraz umową zawartą z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje. W szczególności dlatego, że dotyczy prawa pracownika do odpoczynku (art. 14 Kodeksu pracy).

Racjonalnym z punktu widzenia efektywności pracy jest udzielenie pracownikowi dni wolnych od pracy w zamian za dni wolne, w czasie których odbywa się szkolenie (art. 94 pkt. 2, 6 Kodeksu pracy). M.in. w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04), Sąd Najwyższy stwierdził, że szkolenia które są ściśle związane z wykonywaną pracą, powinny być traktowane jako czas wykonywania pracy.

Jeżeli natomiast tematyki kursu nie można w danym przypadku uznać za ściśle związana z wykonywaną pracą, to w takim przypadku fakt pokrywania kosztów przez pracodawcę nie może być podstawą do uznania, że czas uczestnictwa w kursie należy traktować jako czas pracy. Z tego względu za dni uczestnictwa w kursie dni wolne się nie należą.

Podstawa prawna:

• art. 14, art. 94 pkt. 2, 6, art. 1031 - 1061, art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ekspertax

powrót ZUS i Prawo pracy Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe odbywający się w dniach wolnych od pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________