ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015

poniedziałek, 09 lutego 2015 12:31

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%.

 

Podwyżka nie może być niższa niż:

  • 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent,
  • 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.

Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. będzie podlegała także podstawa wymiaru świadczeń.

Od dnia 1 marca 2015 r. wejdą w zycie nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej. Nowa kwota bazowa od 1 marca 2015 r. wyniesie 3.308,33 zł.

powrót ZUS i Prawo pracy Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________