ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.

wtorek, 10 lutego 2015 12:32

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. oraz przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2014 r.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r. wyniosło 3.942,78 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r., ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r. wyniosło 3.942,78 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3.942,35 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r., ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3.942,35 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2014 r. wyniosło 3.308,33 zł, a w drugim półroczu 2014 r. wyniosło 3.389,90 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r., ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2014 r. wyniosło 3.308,33 zł, a w drugim półroczu 2014 r. wyniosło 3.389,90 zł.

powrót ZUS i Prawo pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________