ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ubezpieczenia społeczne nie zawsze płacimy w Polsce

niedziela, 06 grudnia 2015 18:56

Składki na ubezpieczenia społeczne nie zawsze płacimy w Polsce

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innym państwie unijnym może nie płacić składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r. orzekł, że takie działanie jest legalne i ZUS nie może podważyć zagranicznej umowy o pracę.

Sąd Najwyższy w wyroku z 3 czerwca 2013 r. uznał, że takie działanie jest całkowicie legalne i ZUS nie może podważać zagranicznych umów o pracę.

Nie jest dopuszczalna ocena stosunku prawnego stanowiącego tytuł ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim przez instytucję miejsca zamieszkania osoby wnoszącej o ustalenie właściwego ustawodawstwa. Stwierdzenia spełnienia warunków ubezpieczenia społecznego w systemie prawnym państwa wykonywania pracy podlegającym koordynacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 05, Tom 05, s. 72 ze zm.) dokonują organy właściwe do stosowania tego prawa.

 

powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ubezpieczenia społeczne nie zawsze płacimy w Polsce

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________