ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Kiedy pracownik nie musi zwracać kosztów?

wtorek, 05 października 2010 10:57

Kiedy pracownik nie musi zwracać kosztów?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy pracownik nie musi zwracać kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie.

Pracownik nie będzie miał obowiązku dokonać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu świadczeń na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza gdy:

 

 • pracodawca wypowie umowę o pracę (bez względu na przyczynę),
 • dojdzie do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron (bez względu na to, z czyjej inicjatywy to nastąpi),
 • umowa o pracę wygaśnie np. w związku z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania pracownika albo w związku ze śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną,
 • pracodawca zwolni pracownika bez wypowiedzenia, ale bez jego winy, na podstawie art. 53 Kodeksu pracy,
 • umowa zawarta na czas określony rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta,
 • pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy, ale będzie to naprawdę uzasadnione (w razie sporu – kwestię tę będzie musiał rozstrzygnąć sąd pracy),
 • pracownik wypowie umowę o pracę, ze względu na to, że pracodawca stosował wobec niego mobbing (udowodnienie mobbingu spoczywa na pracowniku),
 • pracownik zmieni pracodawcę w wyniku przejęcia go przez innego pracodawcę, w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
 • pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia za uprzedzeniem, np. w związku z realizacją wyroku sądowego przywracającego go do pracy.
powrót ZUS i Prawo pracy Kiedy pracownik nie musi zwracać kosztów?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________