ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Ojcowie adopcyjni skorzystają z urlopu na starsze dziecko

środa, 22 grudnia 2010 12:12

Ojcowie adopcyjni skorzystają z urlopu na starsze dziecko

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmienią się przepisy Kodeksu pracy, dotyczące zapewnienia pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Pracownik - ojciec adopcyjny dziecka powyżej 12 miesiąca życia, obecnie nie ma prawa do urlopu ojcowskiego Kodeksie pracy.

Kodeks pracy umożliwi ojcom adopcyjnym dziecka możliwość korzystania z urlopu ojcowskiego na dogodniejszych zasadach.

Wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec dziecka mógłby korzystać z urlopu ojcowskiego, jest uzasadnione długotrwałą procedurą adopcyjną, a także potrzebą zachowania zasady równości między rodzicami biologicznymi i adopcyjnymi, pozostającymi w stosunku pracy.

W obecnym stanie prawnym przepisy art. 1823 Kodeksu pracy przyznają prawo do urlopu ojcowskiego pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, będącemu zarówno ojcem biologicznym, jak i ojcem adopcyjnym dziecka, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

W praktyce pracownik - ojciec adopcyjny dziecka może nie mieć możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego z uwagi na procedurę sądową związaną z uzyskaniem prawomocnego postanowienia orzekającego przysposobieniu, która może zakończyć się po ukończeniu przez dziecko 12 miesiąca życia, czyli wieku uprawniającego do skorzystania przez ojca dziecka z urlopu ojcowskiego.

Znowelizowane przepisy będą przyznawać prawo do urlopu ojcowskiego pracownikowi - ojcu adopcyjnemu dziecka, w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji dziecka - nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do 10 roku życia dziecka.

Nie będzie miał możliwości ponownego skorzystania z urlopu ojcowskiego pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione, który skorzystał już z tego urlopu przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed ukończeniem przez to dziecko 12 miesiąca życia. Nie jest bowiem zasadne, by mógł on korzystać ponownie z urlopu ojcowskiego.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie miał możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego w 2011 r. w wymiarze 1 tygodnia, a dopiero od 1 stycznia 2012 r. - w wymiarze 2 tygodni.

Z uwagi na podwyższenie wymiaru urlopu ojcowskiego od 2012 r. proponuje się, aby pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego w dniu 1 stycznia 2012 r. miał prawo do części urlopu ojcowskiego stanowiącej różnicę pomiędzy wymiarem podwyższonym a dotychczasowym. Skorzystanie z części urlopu ojcowskiego będzie możliwe na wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót ZUS i Prawo pracy Ojcowie adopcyjni skorzystają z urlopu na starsze dziecko

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________