ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Kto musi rozwiązać umowę o pracę?

środa, 09 lutego 2011 11:42

Kto musi rozwiązać umowę o pracę?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie wszyscy pracujący emeryci, do których dotarła informacja z ZUS, muszą rozwiązywać umowę o pracę, by dalej pobierać świadczenie. Termin dla zobowiązanych do poinformowania o rozwiązaniu umowy, upływa 30 września 2011 r.

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w celu kontynuowania pobierania emerytury, dotyczy tylko tych osób, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw -  osoby te mają czas na rozwiązanie takiego stosunku pracy do końca września 2011 r.

O rozwiązaniu umowy o pracę muszą poinformować właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania oddział ZUS, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie im wstrzymana od 1 października 2011 r. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby po rozwiązaniu stosunku pracy osoby te ponownie zatrudniły się u dotychczasowego pracodawcy.

Natomiast osoby, które wprawdzie są zatrudnione u dotychczasowego pracodawcy, ale w związku z przejściem na emeryturę rozwiązały stosunek pracy, a następnie zatrudniły się ponownie, będą nadal miały prawo do wypłaty emerytury.

W przypadku osób przechodzących na emeryturę w 2011 r. aby pobierać to świadczenie - konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Po rozwiązaniu umowy o pracę osoby te mogą zatrudnić się u niego ponownie, na podstawie nowej umowy o pracę - w takim przypadku  emerytura będzie wypłacana.

W związku z tym, że wspomniana ustawa nałożyła na ZUS obowiązek poinformowania zainteresowanych do końca stycznia 2011 r. o wprowadzonych zmianach, do pracujących emerytów wysłana została korespondencja z informacją o obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. nowych przepisach. Dotarła ona do szerszej grupy emerytów, z której nie każdy emeryt musi podejmować kroki związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

powrót ZUS i Prawo pracy Kto musi rozwiązać umowę o pracę?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________