ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: KRUS
ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 02 marca 2015 18:17

Szybkie odpłatne przejście z ZUS do KRUS

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS może być wyłączony w przypadku, gdy dana osoba spełni warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. ZUS ostrzega przed firmami, które pomagają odpłatnie "zostać rolnikiem" lub przejść z ZUS do KRUS. Mimo takiej optymalizacji, osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą swobodnie dokonywać wyboru między ubezpieczeniem realizowanym przez ZUS a ubezpieczeniem społecznym rolników.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W przypadku rolników opłacających w 2013 r. składki zdrowotne od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, od 1 stycznia 2013 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej tej składki.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Została ogłoszona miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. (obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. (M.P. z 2012, poz. 662).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Właściciel gospodarstwa rolnego, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnione są wymagane prawem warunki. Orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 16 lutego 2012 r. (II SA/Bk 923/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne jednej z najważniejszych reform zapowiedzianych w exposé premiera Donalda Tuska. Chodzi o zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada, że od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zgodnie z ustawą o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, ile wyniesie miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 2012 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 14 grudnia 2011 15:34

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników

Jest już gotowy projekt ustawy regulującej zasady ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Nowe zasady wejdą w życie od 1 lutego 2012 r. Do końca 2012 będzie obowiązywać rozwiązanie przejściowe.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 14 listopada 2011 19:38

Skrócenie okresu przedawnienia składek do ZUS i KRUS

Ustawa tzw. deregulacyjna przewiduje skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Skróci to o połowę okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych.

Nastąpi też zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
sobota, 22 października 2011 10:54

Zakończenie działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Opublikowane w Inne
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: KRUS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________