ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: ZUS
ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 02 marca 2015 18:17

Szybkie odpłatne przejście z ZUS do KRUS

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS może być wyłączony w przypadku, gdy dana osoba spełni warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. ZUS ostrzega przed firmami, które pomagają odpłatnie "zostać rolnikiem" lub przejść z ZUS do KRUS. Mimo takiej optymalizacji, osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą swobodnie dokonywać wyboru między ubezpieczeniem realizowanym przez ZUS a ubezpieczeniem społecznym rolników.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami od ręki, czyli w ciągu góra 15 minut.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne jednej z najważniejszych reform zapowiedzianych w exposé premiera Donalda Tuska. Chodzi o zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada, że od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 14 listopada 2011 19:38

Skrócenie okresu przedawnienia składek do ZUS i KRUS

Ustawa tzw. deregulacyjna przewiduje skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Skróci to o połowę okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych.

Nastąpi też zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że tak zwanego poświadczenia życia wobec osób zamieszkałych w Polsce i pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe - na wniosek zainteresowanych - można dokonać we wszystkich placówkach ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 05 sierpnia 2011 12:47

Nie każdy emeryt musi rezygnować z pracy!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że nie podlegają zawieszeniu - w trybie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - uzyskały prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dd 1 października 2011 r. zostanie wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury.

Wstrzymana zostanie również wypłata okresowej emerytury kapitałowej, wypłacanej - z innym niż emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - świadczeniem, do którego prawo ustalił oddział ZUS albo inny organ emerytalny lub rentowy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 07 marca 2011 13:51

TSUE o okresach składkowych w innych państwach

W wyroku z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie C-440/09 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu przeciwko Stanisławie Tomaszewskiej, Trybunał Sprawiedliwości unzał, że krajowi ubezpieczyciele powinni uwzględniać okres ubezpieczenia w innych krajach członkowskich, gdy porównują okresy składkowe i nieskładkowe przyszłych emerytów.        

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 02 lutego 2011 17:19

Także ZUS wydaje pisemne interpretacje

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do ZUS można składać wnioski o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie, dotyczącej zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 14 stycznia 2011 18:35

Zasady wypłaty emerytur w 2011

Od dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie regulacja przewidująca zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: ZUS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________