ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: działalność rolnicza
ZUS i Prawo pracy

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury, dla osób, które posiadają 40 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przewiduje projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 2015 r. poz. 704). Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Okoliczność wskazująca na zamiar nabycia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego w celu podzielenia na działki i ich sprzedaży jest wystarczająca dla dokonania oceny, że nabyte gospodarstwo służyć będzie wykonywaniu przez spółkę działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Przychód ze sprzedaży gruntu rolnego, nabytego przez spółkę komandytową, podzielonego na mniejsze działki, nie korzysta zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 607/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 06 maja 2010 14:31

Dostawa gruntów rolnych

Dostawa gruntów wykorzystywanych wcześniej w działalności rolniczej, podlega VAT. Transakcja zbycia nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, i należy ją opodatkować 22% stawką podatku (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2010 r.).

Opublikowane w VAT
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: działalność rolnicza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________