ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: emeryt
ZUS i Prawo pracy

Posłowie pracują nad szybkim odwróceniem skutków reformy emerytalnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy oraz zmiany dostosowujące obecne przepisy do proponowanego rozwiązania. Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 18 września 2013 12:53

Uwaga na zmiany w kapitale początkowym

Od dnia 1 października 2013 r., na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960)  obowiązują nowe zasady ustalania wysokości kapitału początkowego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

ZUS wydał komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. dotyczącego zawieszania emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 1 czerwca 2012 r. wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne jednej z najważniejszych reform zapowiedzianych w exposé premiera Donalda Tuska. Chodzi o zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada, że od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego wypłacanego wraz z emeryturą kolejową nie przysługuje w razie ponownego zatrudnienia w PKP. Taką uchwałę w dniu 11 stycznia 2011 r. podjął Sąd Najwyższy (I UZP 4/10).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od marca 2012 r. waloryzacja będzie polegać na dodaniu do kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty 68 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
niedziela, 27 listopada 2011 19:45

Nowa ulga podatkowa? Na ubezpieczenie emerytalne

Planowana jest nowa ulga emerytalna, która pozwoli odliczyć od dochodu do 12.000 zł rocznie, jeżeli środki te zostaną przeznaczone  na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Ulga będzie polegać na wpłatach na konto w ciągu roku podatkowego, a następnie dawać możliwość odliczenia zaoszczędzonych w ten sposób kwot od podstawy opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że tak zwanego poświadczenia życia wobec osób zamieszkałych w Polsce i pobierających zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe - na wniosek zainteresowanych - można dokonać we wszystkich placówkach ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 21 września 2011 16:42

Pożyczka z ZFŚS dla rencisty

Sprawdź, czy umorzenie pożyczki renciście jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r.).

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: emeryt

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________