ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: emerytura gwarantowana przez państwo
ZUS i Prawo pracy

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury, dla osób, które posiadają 40 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przewiduje projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. z 2015 r. poz. 704). Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Posłowie pracują nad szybkim odwróceniem skutków reformy emerytalnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy oraz zmiany dostosowujące obecne przepisy do proponowanego rozwiązania. Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: emerytura gwarantowana przez państwo

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________