ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: najniższe wynagrodzenie
ZUS i Prawo pracy
piątek, 11 grudnia 2015 12:44

Od 2016 wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2016 roku, minimalne wynagrodzenie dla pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 1 750 zł brutto do 1 850 zł brutto.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 1 stycznia 2015 obowiązuje płaca minimalna w wysokości 1.750 zł. Dla pracujących pierwszy rok wynosi ona 1.400 zł.

Opublikowane w Inne

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców. Dochód zadeklarowany przez przedsiębiorcę, jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie będzie mógł być  niższy niż 2.247,60 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 czerwca 2013 r. wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Emeryci i renciści będą mogli zarobić więcej nie tracąc prawa do wypłaty świadczeń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W sprawie egzekucji wierzytelności dłużników z rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych wypowiedział się resort sprawiedliwości, resort finansów i Komisja Nadzoru Finansowego. Sprawdź jakie są ograniczenia prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.

Opublikowane w Inne

W przypadku rolników opłacających w 2013 r. składki zdrowotne od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, od 1 stycznia 2013 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej tej składki.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 21 grudnia 2012 20:07

Minimalna płaca w 2013

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

ZUS zajął stanowisko w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek zleceniobiorców pracujących za granicą.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 17 września 2012 19:27

Najniższa płaca w 2013 już ogłoszona

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1026 ogłoszono rozporządzenie z dnia 14 września 2012 r. wydane przez Radę Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 14 września 2012 09:13

Wzrost płacy minimalnej od 2013

Już przesądzone, płaca minimalna w 2013 r. wyniesie 1.600 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: najniższe wynagrodzenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________