ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: rolnik
ZUS i Prawo pracy

Posłowie pracują nad szybkim odwróceniem skutków reformy emerytalnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy oraz zmiany dostosowujące obecne przepisy do proponowanego rozwiązania. Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej żywności podczas imprez masowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm, a która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. umożliwia wydanie znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

Opublikowane w Akcyza
czwartek, 10 stycznia 2013 20:29

Emerytury i renty rolnicze w 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady dotyczące emerutur i rent rolniczych. Zmiany dotyczą wieku emerytalnego, wysokości świadczeń oraz możliwości skorzystania z emerytury rolniczej, wcześniejszej emertyury.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 10 stycznia 2013 20:16

Wypłaty rent i emerytur od 2013

Zmieniły się rozwiązania dotyczące wypłaty rent i emerytur obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:47

Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Dotyczy on zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. i przedłuża na 2013 r. rozwiązania w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 16 października 2012 18:16

Susz tytoniowy od 2013 zostaje objęty akcyzą!

Obecnie suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym nie podlega akcyzie. Od 2013 r. to się zmieni. Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje, że susz tytoniowy zostanie wyrobem akcyzowym.

Opublikowane w Akcyza

Właściciel gospodarstwa rolnego, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnione są wymagane prawem warunki. Orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 16 lutego 2012 r. (II SA/Bk 923/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
niedziela, 22 kwietnia 2012 21:04

Jaki identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?

Sprawdź, jaki identyfikator podatkowy i kiedy powinieneś stosować, NIP czy PESEL.

Opublikowane w Inne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne jednej z najważniejszych reform zapowiedzianych w exposé premiera Donalda Tuska. Chodzi o zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada, że od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: rolnik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________