ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne
ZUS i Prawo pracy

Przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innym państwie unijnym może nie płacić składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r. orzekł, że takie działanie jest legalne i ZUS nie może podważyć zagranicznej umowy o pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 18 listopada 2014 17:35

Uwaga na zaminy w KRS od 1 grudnia 2014

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w KRS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

ZUS przypomina, że tylko samozatrudnieni mają tylko trzy miesiące na wniosek o abolicję dotyczącą składek na ubezpieczenia społeczne. Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Termin ten upłynie w dniu 15 stycznia 2015 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Pytanie: Pracodawca otrzymał pracownicy zwolnienie lekarskie, pracownica oświadczyła, że nie wróci do pracy gdyż jest w ciąży.

Jak rozliczyć koszty wynagrodzenia na ostatni miesiąc roku oraz ZUS za czas choroby za ten okres, jeżeli pracownica chce zwrócić nienależnie wypłacone wynagrodzenie za dwa ostatnie dni 2013 r.?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców. Dochód zadeklarowany przez przedsiębiorcę, jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie będzie mógł być  niższy niż 2.247,60 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 02 grudnia 2013 16:28

ZUS od pierwszej działalności gospodarczej

Sprawdź, w jakiej wysokości musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z uwag zgłoszonych przez ZUS do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika koncepcja oskładkowania wszystkich umów-zleceń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rząd zamierza oskładkować umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź co możesz odliczyć w 2012 i 2013 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 5
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________