ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: umowa zlecenia
ZUS i Prawo pracy

Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy.

Opublikowane w Inne

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 23 października 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy istotnie zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sejm przyjął w dniu 23 października 2014 r. nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy oskładkowują wszystkie umów zlecenia a także członków rad nadzorczych bez względu na inne tytuły do ubezpieczeń społecznych już od 1 stycznia 2015 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu przez żonę przedsiębiorcy z tytułu odpłatnej umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z uwag zgłoszonych przez ZUS do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika koncepcja oskładkowania wszystkich umów-zleceń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rząd zamierza oskładkować umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W wyroku z dnia 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że koszt biletu lotniczego dla osoby, która pełni w spółce funkcję członka zarządu, ale nie jest z nią związana umową o pracę czy umową zleceniem, nie może być odliczony od przychodów (II FSK 1404/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 17 stycznia 2013 17:19

Wynagrodzenie prokurenta w spółce

Prokura to stosunek pełnomocnictwa. Sprawdź gdzie wnosi się opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Jak ustalić tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, która zamierza zawrzeć z tym samym podmiotem umowę o pracę?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót ZUS i Prawo pracy Artykuły w etykietach: umowa zlecenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________